Jak do nas trafić?
Opis zajęć


Poziomy zaawansowania:

Poziom podstawowy zawiera elementy stretchingu oraz sexy aerobiku. Ten etap nauki obejmuje z jednej strony ćwiczenia wzmacniające, ujędrniające i rozciągające całego ciała przygotowując uczestniczki do wykonywania trudniejszych i bardziej skomplikowanych elementów na wyższych poziomach zaawansowania. Z drugiej strony już od pierwszych zajęć uczestniczki uczą się również poszczególnych elementów zmysłowego tańca, począwszy od najprostszych i najbardziej podstawowych figur i przejść. W tym czasie bardzo ważne jest aby tak naprawdę poznać swoje ciało i jego możliwości a także oswoić się z rurką. Istotny jest także fakt, iż na tym etapie uczestniczki wykonują oddzielnie pojedyncze elementy skupiając się na odpowiedniej technice ich wykonywania.

Na poziomie średnio zaawansowanym uczestniczki wykorzystują zdobyte wcześniej umiejętności do wykonywania trudniejszych, bardziej złożonych figur i przejść. Uczą się sposobów łączenia ze sobą dotychczas poznanych elementów w krótkie układy i wykonywania ich w sposób płynny i z gracją. Udział ćwiczeń wzmacniających i rozciągających jest na tym etapie zmniejszony na rzecz nauki rozmaitych ruchów i figur.

Poziom zaawansowany obejmuje pole dance, czyli taniec przy rurze w pełnym jego znaczeniu. Na tym etapie od uczestniczek wymagać się będzie znacznej siły a także ogólnej elastyczności całego ciała, ponieważ przeważającą część zajęć stanowi nauka najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych elementów, również z wykorzystaniem rury obrotowej. Ponad to uczestniczki dopracowują całą gamę poznanych dotychczas elementów łącząc je w układy choreograficzne dostosowane do konkretnych utworów muzycznych. Na etapie tym pojawiają się również elementy lap dance, czyli tańca na krześle.