Jak do nas trafić?
O szkole

POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLE DANCE SCHOOL – CZYLI KTO?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Katarzyna Wojciechowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: POLE DANCE SCHOOL KATARZYNA WOJCIECHOWSKA
ul. Mariana Jaroczyńskiego nr 37, 60-692 Poznań
NIP 9721163429

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.


KONTAKT Z POLE DANCE SCHOOL

Jeżeli chcesz się skontaktować z Pole Dance School w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi, napisz e-mail na adres: biuro@poledanceschool.eu z dopiskiem "Dane osobowe".


CZYM JEST RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zgodnie z art. 6 RODO, w celu realizacji przez nas usług na Twoją rzecz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Numer telefonu;
  4. Data urodzenia (dotyczy w szczególności osób niepełnoletnich);
  5. Historia Twojej komunikacji z Pole Dance School.

Podanie powyższych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.


W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia możliwości rezerwacji zajęć oraz brania udziału w zajęciach organizowanych przez Pole Dance School.


JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres współpracy z nami aż do 24 miesięcy po zakończeniu współpracy, lub do momentu kiedy skierujesz do nas żądanie o usunięcie danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

Nadto, dane niezbędne do rozliczeń (m.in. wynikające z przepisów podatkowych) przechowujemy maksymalnie przez okres 5 lat, z uwagi na okres rozliczeniowy. Okres powyższy liczyć należy od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną przez nas usługą na Twoją rzecz (związane jest to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych).


JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?


  1. Prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, co oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wysłali Ci informację jakie Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych;
  2. Prawo do poprawiania danych osobowych, co oznacza, że jeśli zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz prosić o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to uczynić.
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że jeśli stwierdzisz, że przetwarzamy zbyt szeroki zakres Twoich danych osobowych, masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli ten zakres o wskazane przez Ciebie dane. Sprzeciwimy się tylko takiemu ograniczeniu, które uniemożliwi realizację zawartej przez nas umowy – wówczas będziesz miała także prawo rezygnacji z naszych zajęć.
  4. Prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że możesz żądać abyśmy usunęli Twoje wszelkie dane osobowe z naszej bazy danych. W każdym przypadku usuniemy wszystkie znajdujące się w powyższej bazie dane osobowe, chyba, że do zachowania ich części (np. dla celów podatkowych) zobowiązują nas powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  5. Prawo do wniesienia skargi do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, co oznacza, że możesz wnieść skargę do ww. urzędu jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

PRAWO DO SPRZECIWU?

Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw podnosisz wówczas, gdy nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w jakimś określonym celu. Po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu, dalej mamy uprawnienie do przetwarzania Twoich danych osobowych, ale nie dla celu, w związku z którym zgłosiłaś sprzeciw.Zobacz też nasz: Regulamin